Jobdatings net


17-Apr-2018 19:26

Het is niet de bedoeling om professionele aspiraties te schrappen, wel om ze uit te breiden, bij voorkeur in de periferie van reeds bestaande ervaringen en competenties, staat in de nota.Tussen haakjes wordt toegevoegd dat dit niet geldt voor onrealistische ambities. Volgens de nota is het aan de VDAB-consulenten om werkzoekenden met enkel ‘ongelukkige’ beroepskeuzes te overtuigen van een keuze voor meer gunstige perspectieven.Het gevolg is dat het volledige plaatje nog maar moeilijk te overzien is.

jobdatings net-13

interdating ru

De VDAB plant nu gebruik te maken van een uitzondering op die regel om werkzoekenden toch sneller te heroriënteren.Initiatieven zoals campus recruitment, stages, jobdatings en bedrijfsbezoeken, die werkgevers al tijdens de opleiding laten kennismaken met cursisten, worden daarom volgehouden of uitgebreid.Dit vraagt ook een inspanning van de VDAB-consulenten en instructeurs.Het plan dat de raad van bestuur van de VDAB goedkeurde, bevat vijf actiepunten.

jobdatings net-18

online dating 2016 in 10 minutes version pdf

De doelstelling van het nieuwe actieplan is om binnen het jaar 65 procent van de cursisten aan het werk te krijgen. De VDAB zegt zelf ernaar te streven dat alle cursisten zo snel mogelijk aan een job geraken.

Elke cursist moet een duidelijk beeld hebben van het beroep waarvoor hij zal worden opgeleid, zo staat in een VDAB-nota die aan het actieplan voorafgaat.